Không Nói Không Biết

Our Mission

Our Team consists of young professional Vietnamese Americans who all came together to achieve a common goal: To remove biases in our news media. KNKB hopes to bring credible news and discussion to the Vietnamese community. Our goal is to start a discussion among family members that lead to a productive conversation about our political climate.


Có công mài sắt, có thật sự nên kim? || Model Minority || English + Vietnamese KNKB Thảo Luận Chủ Nhật Podcast

Từ buổi thảo luận lần trước nói về “Thiểu số Gương mẫu” trong tập Black History Month-Kết Nối Cộng Đồng, để giúp cho khán giả hiểu thêm cũng như có dịp nói về chủ đề “Thiểu số Gương mẫu” trong cộng đồng người Việt. Câu tục ngữ “Có công mài sắt, có ngày nên kim” được dùng để nói về sự siêng năng và cố gắng bền bỉ của cộng đồng người Việt. Chúng ta tự hào làm việc siêng năng, chăm chỉ, đến mức chúng ta coi thường những người “không siêng năng,” Những người đó có thật sự là “không siêng năng” như chúng ta nghĩ? Có thật là cần phải làm việc chăm chỉ mới có được thành công? Cái “gương mẫu” mà chúng ta noi theo có thật sự đáng để ảnh hưởng đến sức khoẻ tâm lý, tinh thần của thế hệ con em sau này? Cuộc thảo luận này sẽ có Ho Tran, và Eric Nguyen, cùng với Tegan Tran làm người dẫn chương trình. Hãy đón xem cuộc thảo luận vào ngày Chủ Nhật, ngày 10 tháng 4 vào lúc 6 giờ tối PST. Description]: As a follow-up from February’s episode about Black History month, KNKB wants to shine some light and explore the topic of “Model Minority'' to our Vietnamese communities. There’s a common saying: “Có công mài sắt có ngày nên kim '' which illustrates very well the endurance and the tenacity that is the Vietnamese community. We pride ourselves on working hard, so much so that we don’t respect people that don't. How much of that is true? Does hard work really mean success? How does this “myth” affect the mental health and well-being of the latter generation of Vietnamese American? Featuring Ho Tran, [a quick bio] , and Eric Nguyen, [short bio] , with Tegan Tran as host. Catch us live on Sunday April 10th, 6 pm PST. Host: Tee Tran Panel: Dr. Ho Tran, and Eric Nguyen Producer: Oanh Tran Music: Anton Vlasov – Blue Sun Anton Vlasov – Champions For more: linktr.ee/knkbtv Visit us at: https://www.khongnoikhongbiet.org and www.the-interpreter.org/ Subscribe to our Youtube channel:https://www.youtube.com/c/KhôngNóiKhôngBiết Facebook page: https://www.facebook.com/knkbtv Instagram: https://instagram.com/khongnoikhongbiet/ Twitter: https://twitter.com/knkbtv Patreon: https://www.patreon.com/the_interpreter ​ #Knowledgeispower​ #Vietnamese​ #KhongNoiKhongBiet​ #TheInterpreter — Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/knkb/support
  1. Có công mài sắt, có thật sự nên kim? || Model Minority || English + Vietnamese
  2. Ly' Thuyết Chủng Tộc || Critical Race Theory|| English + Vietnamese
  3. KNKB || Thảo Luận Chủ Nhật || Uniting under a cause || Invasion of Ukraine || Vietnamese
  4. KNKB || Thảo Luận Chủ Nhật || Kết nối cộng đồng || Connecting Communities || English + Vietnamese
  5. KNKB || Thảo Luận Chủ Nhật || UPDATE: Về nhà ăn ngon || Holiday Special Muk-bang || English + Vietnamese