Episode 26: Ly’ Thuyết Chủng Tộc || Critical Race Theory|| English + Vietnamese

[Vietnamese] Với tình hình tranh luận gay gắt trong chuyện dạy Lý Thuyết Chủng Tộc ở trường học. Vậy Lý Thuyết Chủng Tộc là gì? Lý Thuyết Chủng Tộc (LTCT) là một phương thức lý thuyết và diễn đạt nhằm xem xét sự hiện diện chủng tộc cũng như phân biệt chủng tộc trên các phương diện để biểu lộ văn hóa thống trị. Sau phong trào Black Lives Matter, ngày càng có nhiều cuộc đấu tranh nhằm thay đổi phương pháp giảng dạy về sự phân biệt chủng tộc và định kiến liên quan đến Lịch sử người Mỹ gốc Phi ở trường học. LTCT (CRT) dạy rằng sự phân biệt có sự liên hệ chặt chẽ từ các chính sách và luật pháp ảnh hưởng đến sự chia rẽ giữa các cộng đồng .Xin mời mang theo bữa tối của bạn và tham gia với chương trình vào Chủ Nhật này (ngày 27 tháng 3 năm 2022). 

[English] There has been consistent debate on teaching CRT at school. What is CRT? CRT is a theoretical and interpretive mode that examines the appearance of race and racism across dominant cultural modes of expression. After the Black Lives Matter movement, there are increasing fights to change how we teach racism and prejudice in regard to African American History at school. CRT teaches how segregation is heavily embedded into policies and laws that affect the division between communities. Join us as Maddie Mai, Billy Vu, and Huy Tran discuss CRT in depth on Sunday (March 27, 2022) 

HostL Maddie Mai 

Panel: Huy Tran, Billy Vu

Producer: Tegan Tran, O. Tran

Music:

Anton Vlasov – Blue Sun

Anton Vlasov – Champions

For more: linktr.ee/KNKBTV

Visit us at: https://www.khongnoikhongbiet.org and www.the-interpreter.org/

Subscribe to our Youtube channel:https://www.youtube.com/c/KhôngNóiKhôngBiết

Facebook page: https://www.facebook.com/knkbtv

Instagram: https://instagram.com/khongnoikhongbiet/

Twitter: https://twitter.com/knkbtv

Patreon: https://www.patreon.com/the_interpreter

​ #Knowledgeispower​ #Vietnamese​ #KhongNoiKhongBiet​ #TheInterpreter 


Leave a Comment

Your email address will not be published.