Episode 24: Kết nối cộng đồng |Connecting Communities | Eng + Viet

[Vietnamese]

Nhằm tôn vinh tháng Lịch sử Người Da Đen, KNKB đã chuẩn bị chủ đề tuần này về Cộng đồng người Mỹ gốc Phi tại Hoa Kỳ cũng như xóa tan mọi thông tin sai lệch gây ra sự khác biệt giữa cộng đồng của chúng ta. Lịch sử bất thành văn từ Người tị nạn Việt Nam là gì?  Làm thế nào mà “người thiểu số kiểu mẫu” đã làm tổn thương cộng đồng người da màu nói chung? Chúng ta hy vọng có thể làm gì để hàn gắn sự chia rẽ và làm việc để cùng nhau phát triển? Hãy đón xem buổi thảo luận vào Chủ nhật tuần này, ngày 27 tháng 2 năm 2022 lúc 6 giờ chiều theo giờ PST với Nhà hoạt động môi trường: Aaron McCall và Thạc Sỹ Điều Trị Tâm Lý : Maddy Mai

[English]

In honor of Black History month, KNKB dedicate this episode to honor the African American Community in the United States as well as dispel any misinformation that caused a rift between our two communities. What was the unwritten history of Vietnamese Refugees? How did the “Minority Myth” hurt both communities? What can we hopefully do to repair the drift and work to grow together as a community of minorities? Join Us this Sunday, February 27th, 2022 at 6 pm PST as we discuss this topic with Environmental Activist: Aaron McCall and Mental and Behavioral Health Provider, LCSW Maddy Mai

Host: Leo Nguyen,

Panel:  Aaron McCall, Maddy Mai

Producer: Oanh Tran

Music:

Anton Vlasov – Blue Sun

Anton Vlasov – Champions

For more: linktr.ee/knkbtv 

Visit us at: https://www.khongnoikhongbiet.org and www.the-interpreter.org/

Subscribe to our Youtube channel:https://www.youtube.com/c/KhôngNóiKhôngBiết

Facebook page: https://www.facebook.com/knkbtv

Instagram: https://instagram.com/khongnoikhongbiet/

Twitter: https://twitter.com/knkbtv

Patreon: https://www.patreon.com/the_interpreter

​ #Knowledgeispower​ #Vietnamese​ #KhongNoiKhongBiet​ #TheInterpreter


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *