Episode 23: UPDATE: Về nhà ăn ngon || Holiday Special Muk-bang || English + Vietnamese

[Vietnamese] KNKB chúc các bạn có một mùa giáng sinh và năm mới vui vẻ, tràn ngập yêu thương và hạnh phúc. Khi năm gần kết thúc, KNKB muốn có một Thảo Luận Chủ Nhật đặc biệt để mọi người làm quen với những người dẫn chương trình của KNKB. Mong là sau tập này, các bạn có cái tầm nhìn sâu sắc về những gì KNKB đã trải qua và hành trình để mang đến cho bạn hàng tuần (bi-weekly). Sinh mời mang theo bữa tối của bạn và tham gia với chương trình vào Chủ Nhật này (ngày 26 tháng 12 năm 2021) lúc 6 giờ chiều theo giờ PST.

[Englis] KNKB wishes you a happy holiday filled with love and happiness. As the year ended, we want to have a special episode to get to know the host and the producers of KNKB. This gives you a look inside what KNKB has experienced this past year and our journey to bring you discussion every other Sunday. Bring your dinner and join us on Sunday (December 26, 2021) at 6 pm PST.

Panel: Oanh Tran, Maddie Mai

Producer: O. Tran

Music:

Anton Vlasov – Blue Sun

Anton Vlasov – Champions

For more:

Visit us at: https://www.khongnoikhongbiet.org and www.the-interpreter.org/

Subscribe to our Youtube channel:https://www.youtube.com/c/KhôngNóiKhôngBiết

Facebook page: https://www.facebook.com/knkbtv

Instagram: https://instagram.com/khongnoikhongbiet/

Twitter: https://twitter.com/knkbtv

Patreon: https://www.patreon.com/the_interpreter

​ #Knowledgeispower​ #Vietnamese​ #KhongNoiKhongBiet​ #TheInterpreter


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *