Episode 11: Police Reform, Beyond BLM | English

For more, find us on FacebookYoutubeSpotifyApple PodcastAnchorInstagramRSS

April 25, 2021

Will the indictment of Ex-officer Chauvin be the end of the Black Lives Matter movement? Let’s have a discussion about the different aspects of police culture and reforms. KNKB has invited Associate Dean and Director Tim Vu to share their perspectives.

Bản án của cựu sĩ quan Chauvin có phải là điểm kết thúc của phong trào Black Lives Matter  (Mạng sống của người da đen cũng đáng giá)? Hãy cùng KNKB thảo luận về các khía cạnh khác nhau của cải cách và văn hóa cảnh sát với Phó Viện trưởng và Giám đốc Tim Vũ. 

Bio: Associate Dean and Director Tim Vu is an accomplished senior law enforcement professional with more than 25 years of leading investigations, security, public service, and police force activities.His background includes successful experience reorganizing units, streamlining operations, and driving efficiency, effectiveness, and service improvements. He has served from detective to police chief of Alhambra Police Department and now the Associate Dean and Director of Golden West College. Mr. Vu graduated from California State University with a Bachelor in Criminal Justice/Law Enforcement Administration and got his MBA from the University of Redlands.

Phó Hiệu trưởng kiêm Giám đốc Tim Vũ có một sự nghiệp thành công trong ngành cảnh sát với hơn 25 năm lãnh đạo các hoạt động điều tra, an ninh, dịch vụ công và lực lượng cảnh sát. Anh có nhiều kinh nghiệm trong việc cải tổ các đơn vị, tối ưu hóa hoạt động và thúc đẩy hiệu quả cung như cải tiến dịch vụ. Anh phục vụ trong nhiều vị trí từ thám tử cho đến cảnh sát trưởng của Sở cảnh sát Alhambra và hiện là Phó trưởng khoa kiêm Giám đốc của Đại học Golden West. Anh Vũ tốt nghiệp Đại học Bang California với bằng Cử nhân Tư pháp Hình sự / Quản lý Thi hành Luật và tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Redlands.

Panel: Oanh Tran (Host), Tim Vũ

Producer: Oanh Tran, Thuc Nguyen, Tran Nguyen 

Editor: Oanh Tran 

For more:Visit us at https://www.khongnoikhongbiet.org and www.the-interpreter.org/

Subscribe to our Youtube channel:https://www.youtube.com/c/KhôngNóiKhôngBiết

Facebook page: https://www.facebook.com/knkbtv

Instagram: https://instagram.com/khongnoikhongbiet/

Podcast: https://anchor.fm/knkb

Twitter: https://twitter.com/knkbtv

Patreon: https://www.patreon.com/the_interpreter

#Knowledgeispower

#Vietnamese

#KhongNoiKhongBiet

#TheInterpreter

KNKB Sunday: Police Reform, Beyond BLM

No comments to show.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *