Không Nói Không Biết

Our Mission

Our Team consists of young professional Vietnamese Americans who all came together to achieve a common goal: To remove biases in our news media. KNKB hopes to bring credible news and discussion to the Vietnamese community. Our goal is to start a discussion among family members that lead to a productive conversation about our political climate.


KNKB Thảo Luận Chủ Nhật | Xây dựng lại, Gói đầu tư cơ sở hạ tầng, trần nợ công: Cuộc chiến để định hình tương lai của nước Mỹ || English + Vietnamese KNKB Thảo Luận Chủ Nhật Podcast

[Description]: The threat of Government Shutdown has plagued the United States over the last few days. What does it mean to be in a government shutdown? What caused it? How are we going to be affected? What’s the current political climate as of now? Why can’t we make a decision to move forward? These are the questions KNKB will be planning to address in the upcoming Livestream with Host: Duke Huynh as well as Oanh Tran. Stay Tuned for Sunday, October 10, 2021, 6 pm PST.  [Vietnamese]  Mối đe dọa về  việc Chính phủ đình công đã gây khó khăn cho Hoa Kỳ trong vài ngày qua. Chính phủ Đình Công có nghĩa là gì? Cái gì gây ra nó ? Chúng ta sẽ bị ảnh hưởng như thế nào? Môi trường chính trị hiện tại như thế nào? Tại sao chúng ta không thể đưa ra quyết định tiếp tục? Đây là những câu hỏi mà KNKB sẽ thảo luận trong buổi livestream sắp tới với Host- Người dẫn chương trình – Duke Huỳnh cũng với các Oanh Tran. Hãy cùng xem và Theo dõi cho Chủ nhật ngày 10 tháng 10, 2021, 6pm PST. Host/Panel: Duke Huynh, Oanh Tran  Translator: Maddie Mai   Producer: Tran Music:  Anton Vlasov – Blue Sun  Anton Vlasov – Champions  For more: Visit us at: https://www.khongnoikhongbiet.org and www.the-interpreter.org/  Subscribe to our Youtube channel:https://www.youtube.com/c/KhôngNóiKhôngBiết Facebook page: https://www.facebook.com/knkbtv Instagram: https://instagram.com/khongnoikhongbiet/ Twitter: https://twitter.com/knkbtv Patreon: https://www.patreon.com/the_interpreter   ​ #Knowledgeispower​ #Vietnamese​ #KhongNoiKhongBiet​ #TheInterpreter — This episode is sponsored by · Anchor: The easiest way to make a podcast. https://anchor.fm/app Support this podcast: https://anchor.fm/knkb/support
  1. KNKB Thảo Luận Chủ Nhật | Xây dựng lại, Gói đầu tư cơ sở hạ tầng, trần nợ công: Cuộc chiến để định hình tương lai của nước Mỹ || English + Vietnamese
  2. KNKB Thảo Luận Chủ Nhật | Tha Hương: May Mắn Hay Bất Hạnh Cho Người Tị Nạn?,Afghanistan Part 2 || English + Vietnamese
  3. KNKB Thảo Luận Chủ Nhật | Khi Đồng Minh Tháo Chạy | U.S. Withdrawal from Afghanistan, Part 1 | Vietnamese
  4. KNKB Thảo Luận Chủ Nhật | Đừng đánh mất quyền bầu cử của mình | Vietnamese + English
  5. KNKB Thảo Luận Chủ Nhật | LGBTQ P2: Đừng để nhãn dán đồng tính che lấp nhân tính! | Vietnamese